AHAU Coaching & Training

AHAU Coaching & Training is opgericht in 2002 en inmiddels uitgegroeid tot een Instituut voor Coaching en Modern Leiderschap. Een bedrijf dat bijdraagt aan zinvolle, effectieve en duurzame verbindingen tussen mensen en organisaties. Daarmee sluit AHAU naadloos aan op de ontwikkelingen van deze tijd.  Het ontlenen van autoriteit vanuit je positie, of vanuit macht, wordt in de moderne wereld immers niet meer geaccepteerd. Van een moderne leider wordt verwacht dat hij beschikt over natuurlijk overwicht, in plaats van in stand gehouden overwicht. Hij staat in contact met zichzelf, kent zichzelf en onderhoudt een natuurlijk evenwicht tussen lichaam en geest; zijn autoriteit ontleent hij niet aan status of macht, maar aan zijn authenticiteit. Hij handelt vanuit persoonlijke of innerlijke kracht. [LEES MEER.....]

Mensen binnen organisaties optimaal tot bloei laten komen

Ahau Coaching & Training wil het voor elke leider mogelijk maken met bewustzijnstechnieken, zowel op het gebied van lichaam als geest, zijn voordeel te doen. Hiertoe biedt het instituut een toegankelijk en rijk cursusaanbod, inhakend op de dagelijkse leiderschapspraktijk en met het integreren van bewustzijnstechnieken als uitgangspunt. Elke cursus creëert daarbij beweging op het multidimensionale systeem, d.w.z. zowel op fysiek, emotioneel als op mentaal niveau.
AHAU stelt zich ten doel mensen binnen organisatiesystemen optimaal tot bloei te laten komen. Persoonlijke en professionele groei gaan daarbij hand in hand.

Enthousiast inspirator Anita Tamming

AHAU is opgericht door Anita Tamming. Zij is een enthousiaste inspirator die altijd een laagje dieper graaft. “Mijn kracht is vanuit aardse nuchterheid diepgang creëren in persoonlijk bewustzijn. Vanuit resultaatgerichtheid en focus maak ik mensen ervan bewust waarom ze het ene wensen en het andere doen. Ik spiegel wat ik zie, voel en hoor en stel confronterende vragen. Zo nemen mensen weer de leiding over hun eigen keuzes in plaats van geleid te worden. De rode draad in mijn leven is verbinden: hoofd en hart, mens en omgeving, beweging en stilte, individuen met mensen in netwerken. In coaching verbind ik me met anderen, zodat ik door de juiste vragen te stellen hun (latente) potentieel en kwaliteiten tot leven kan laten komen. Mensen zijn dan vaak verrast door zichzelf. Er gaat echt een lichtje aan.”

Bekijk ook mijn profiel op LinkedIn.

ahau
AHAU
AHAU
AHAU